Vista de lectura. Pulse Alt+Mayús+A para obtener ayuda de accesibilidad.

L’objectiu del taller és la creació d’obres de videoart a partir del procés creatiu del col·lectiu Las Huecas amb l’elaboració del projecte, des del rodatge a la postproducció fent servir el vídeo com a eina principal.  

El tema de la mort és l’eix central amb la feina de Las Huecas i el seu projecte Aquellas que no deben morir. S’assistirà als assajos, les discussions i la presentació pública.  

La primera part del taller estarà dedicada al procés creatiu i desenvolupament d’obres de vídeo, conduit pel director i productor cinematogràfic Salvador Sunyer. La segona se centrarà en el muntatge d’imatges i l’adequació a un format i espai expositiu, amb la intervenció de Jordi Colomer, artista visual i membre fundador de La Infinita.

El Workshop està coordinar per Matteo Guidi, artista visual i antropòleg social. Forma part del programa Art i territori, del Districte Cultural L’Hospitalet.

Els treballs es mostraran a l’espai 2 del Centre d’Art Tecla Sala, en el mes de novembre, en el marc del Festival Loop.

El taller es desenvoluparà a La Infinita, el laboratori de creació, investigació i producció artística, ubicat a l’avinguda del Carrilet, 237

Informació i inscripcions: studio@matteoguidi.com

Places disponibles

Dates i horaris

Primera part (45 hores presencials i online)

– Trobada presencial a l’espai de La Infinita entre el 15 I el 19 de juny (es comunicarà als inscrits)

– Taller intensiu del 22 al 27 de juny, de 10 a 14 hores

–  L’11 de juliol es faran les revisions per part del docent (presencials i online)

Segona part

– Muntatge d’imatges i adequació a un format expositiu (data per concretar: d’octubre-novembre) 

-14 de novembre, inauguració de l’exposició en el Centre d’Art Tecla Sala, en el marc del Festival Loop.

Veure el fullet