Formulari de Contacte

Estàs instal·lat al Districte Cultural?

9 + 15 =

Contacte: Informació sobre protecció de dades.

Responsable del tractament:  Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Adreça postal:  Carrer Josep Prats, 2  08901 L’Hospitalet de Llobregat. Telèfon: 93 402 94 00. Base jurídica del tractament: Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Finalitat del tractament: Gestionar l’acolliment d’artistes i empreses, i iniciatives de creació i difusió dins el sector de la cultura, mantenir les relacions amb els agents culturals instal·lats i organitzar activitats de dinamització cultural a la zona, d’acord amb l’exercici de les seves competències. Destinataris: No estan previstes cessions de dades. Conservació de les dades:  Les seves dades personals per a la realització d’aquest tractament es conservaran durant el temps necessari per a mantenir aquesta relació. Exercici de drets: Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10. Planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet de Llobregat i mòbils).