Trobada Ciutat i Cultura

CENTRE CULTURAL TECLA SALA 12 / 13 DE MAIG DE 2017

Els propers 12 i 13 de maig L’Hospitalet acollirà la trobada internacio- nal de districtes culturals, una opor- tunitat de conèixer les experiències, de més de 52 ciutats i 28 països de la mà dels seus protagonistes, així com debatre totes aquelles inquietuds que sovint compartim els mu- nicipis que apostem per la cultura com a eix de transformació social.

Hem volgut rebre’ls com millor sabem, amb tot un seguit d’activi- tats i ponències d’artistes, experts i col·lectius que són una petita mostra de les moltes iniciatives culturals existents a la nostra ciutat. Durant aquesta visita presentarem la TROBADA SOBRE CIUTAT I CULTURA, amb l’objectiu que esdevingui una oportunitat per a la re exió i l’intercanvi d’idees entre diferents actors culturals i creatius que treballen a L’H, i per convidar-vos a construir junts aquest important i engrescador projecte.

Apro tarem per presentar tot un seguit d’accions de les quals la ciutadania podrà gaudir aquest estiu: Summer Experience, un programa d’activitats de qualitat on la cultura omplirà els carrers de tots els districtes.

Donarem el tret de sortida de l’exposició “Silver Songs. La música d’Andy Warhol”, emmarcada dins del Festival LOOP. Una exposició produïda per l’Ajuntament de L’Hospitalet en un emplaçament recuperat per a la ciutat: l’antiga fàbrica de Can Trinxet, a Santa Eulàlia.

Estem compromesos amb la cultura i la seva democratització. Per això, us convidem a formar part d’aquest gran projecte i participar de totes les activitats que hem preparat.