Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 22 de maig de 2017, d’aprovació definitiva de la Modificació puntual del PGM per a l’ampliació d’usos a les zones amb la qualificació d’ industrial situades entre l‘avinguda del Carrilet, l’avinguda de la Fabregada, la Travessia Industrial i el carrer Rosalia de Castro – DISTRICTE CULTURAL- de L’Hospitalet de Llobregat.