Fechas: 28 setembre-1 octubre 2017
Lugar: Districte Cultural de L’Hospitalet
Organiza: BCN Gallery Weekend i Districte Cultural