La visió

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha situat la cultura en el centre de la política municipal. La cultura com a creació i com a font de riquesa i coneixement. Per això, ha decidit donar un clar impuls al desenvolupament de les indústries creatives –de la música a les arts visuals, del cinema al disseny gràfic-, alhora que proporcionar suport als creadors. La visió

Per dissenyar aquest projecte de futur s’ha comptat amb el suport de ciutadans i ciutadanes vinculats al món de la cultura que han col·laborat en el procés participatiu L’Hospitalet On, per reflexionar i fer propostes al voltant dels eixos estratègics de la tercera gran transformació de la ciutat.

L’Hospitalet on ha marcat les línies estratègiques per a la creació del Districte Cultural, una proposta que conjuga urbanisme, economia i cultura.