L’antiga fàbrica de Can Trinxet, a l’Hospitalet de Llobregat es convertirà en The Factory: l’11 de maig s’hi inaugurarà l’exposició La música d’Andy Warhol, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement d’un aspecte concret de la trajectòria de l’artista. (Ara.cat)