Definició de l’espai

El Districte Cultural ha de créixer al voltant del Centre Cultural Tecla Sala, al cor de la ciutat; un espai situat al centre geogràfic de L’Hospitalet, en la confluència dels barris de Sant Josep, Bellvitge i Santa Eulàlia. Un espai de centralitat a la ciutat però també a l’àrea metropolitana.

El Centre Cultural Tecla Sala ha de ser el motor del Districte, ha d’actuar com a canalitzador de projectes i activitats i ha de convertir-se en espai de trobada i de debat.

Aquest projecte neix amb vocació metropolitana i amb la voluntat d’establir sinèrgies amb Barcelona i altres municipis del nostre voltant entorn que facin possible la unitat d’acció necessària perquè les indústries culturals catalanes es desenvolupin i es projectin en l’àmbit internacional.